We gaan door op de ingeslagen weg van natuurinclusief

We gaan door op de ingeslagen weg van natuurinclusief

Een kleine veertig boeren en andere geïnteresseerden luisterden afgelopen week aandachtig naar de inleidingen van experts Merlissa Diele (De Natuurverdubbelaars) en Rob van Eijck (Nationaal Groenfonds) op het bedrijf van Conny van den Top in Lunteren. Peter Vanhoof vertelde meer over de cijfers achter de kringloop voer, water, melk en mest. En melkveehoudster Conny van den Top gaf aan hoe zij op een nieuwe manier probeert te boeren op deze locatie.

Conny van den Top trapte af met haar verhaal. Ze vertelde hoe zij in 2009 het gemengde bedrijf met melkvee en pluimvee van haar moeder heeft overgenomen. Nu bijna 15 jaar later bestaat het bedrijf, dat zij samen met haar man Jan Vaarkamp heeft, uit 60 melkkoeien plus bijbehorend jongvee en een tak met 5000 biologische leghennen. ‘’Groeien in omvang is op deze locatie geen optie. We zitten op 1200 meter van een Natura 2000 gebied.’’ Een aantal jaren geleden nam ze deel aan de cursus bodembiologie. Tijdens deze cursus is er een zaadje geplant. ‘’Ik leerde anders kijken naar de bodem. In 2018 en 2019 hadden we twee zeer droge zomers waar nauwelijks wat groeide. Toen ben ik in 2020 voorzichtig gestart met het toepassen van kruidenrijk grasland. Vanaf 2021 ben ik deelnemer aan het project ‘Kennis in en door de praktijk’. In dit project kun je als ondernemer zelf experimenteren. Daarnaast heeft Peter Vanhoof volledige kringloop van voer, water, melk en mest in beeld gebracht voor ons bedrijf.  Zo zijn we anders gaan voeren, hebben we de kunstmest- en krachtvoergiften verlaagd, hooi toegevoegd aan het rantsoen en zijn we meer gaan sturen op een laag ureumgetal tussen 15 -20.  Dit is volgens ons een nieuwe manier van boeren. Door meer natuurinclusief te ondernemen hopen we hier boer te kunnen blijven.’’ Conny is enthousiast over deze manier van ondernemen, wat ze vooral op haar gevoel doet.  Wat haar wel tegenvalt is dat er niet of nauwelijks extra voor betaald wordt. Dat blijft een belangrijk onderdeel.

Lees het hele artikel op natuurinclusievelandbouwgelderland.nl